Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 11 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Công văn số 1203/SGDĐT-KTKĐCLGD Về việc thông báo số lượng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (Xem file đính kèm)

  • THÔNG BÁO KHẨN
    Do ảnh hưởng của bão, theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục & đào tạo Thừa ...

  • THÔNG BÁO KHẨN
    Theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thừa Thiên-Huế, do tình hình mưa lụt trên ...

Trang 1/7
1 2 3 4 5 6 7