Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:57 22/06/2020  

Tuần 26 năm 2020
Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/06/2020)

- Khối 9 kiểm tra HKII môn: Ngữ văn và  Vật lý.

- Khối 6 kiểm tra HKII môn: Ngữ văn, Sinh học.

- Khối 7 kiểm tra HKII môn: Ngữ văn, Sinh học.

Thứ Ba
(23/06/2020)

- Khối 8 kiểm tra HKII môn: Địa lí, GDCD.

- Khối 9 kiểm tra HKII môn: Lịch sử, Sinh học, GDCD.

- 8h00: Giáo viên nhận bài chấm chung tại phòng Hội đồng theo kế hoạch CM.

- GVBM Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học, Công nghệ nộp bảng điểm tại P.HT qua Email: khanhvs3k8@gmail.com hoặc USB và cập nhật điểm vào cổng TTĐT của SGD (Hạn cuối 10h30).

- Khối 6 kiểm tra HKII môn: Toán, Tiếng Anh.

- Khối 7 kiểm tra HKII môn: Toán, Tiếng Anh.

- 14h00: Giáo viên nhận bài chấm chung tại phòng Hội đồng theo kế hoạch CM.

- Hạn cuối nộp dữ liệu chính thức đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 về PGD (C. Hạnh, T. Tuấn).

Thứ Tư
(24/06/2020)

- Khối 7 kiểm tra HKII môn: Vật lý, Lịch sử.

- Khối 9 kiểm tra HKII môn: Toán, Tiếng Anh.

- 15h00: Họp trực báo các Bí thư Chi bộ tại Đảng ủy phường Thủy biều (HT).

- Khối 6 kiểm tra HKII môn: Vật lý, Lịch sử.

- Khối 8 kiểm tra HKII môn: Ngữ văn, Sinh học.

Thứ Năm
(25/06/2020)

- Khối 7 kiểm tra HKII môn: Địa lí, GDCD.

- Khối 9 kiểm tra HKII môn: Địa lí, Hóa học.

- Khối 6 kiểm tra HKII môn: Địa lí, GDCD.

- Khối 8 kiểm tra HKII môn: Toán, Tiếng Anh.

Thứ Sáu
(26/06/2020)

- Khối 8 kiểm tra HKII môn: Vật lý, Lịch sử, Hóa học.

- 8h00: Tổ chức hoạt động GDSK và phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến trẻ em vị thành biên cho HS khối 7 (T.Phúc, GV được phân công, HS).

- 8h00: Giáo viên nhận bài chấm chung tại phòng Hội đồng theo kế hoạch CM.

- 8h00: Hội ý cấp ủy.

- 9h00: Sinh hoạt Chi bộ.

- HS toàn trường nghỉ học.

- 14h00: Tổ chức hoạt động GDSK và phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến trẻ em vị thành biên cho HS khối 7 (T.Phúc, GV được phân công, HS).

- 14h00: Giáo viên nhận bài chấm chung tại phòng Hội đồng theo kế hoạch CM.

- 15h00: Hội ý cốt cán.

- 15h30: Sinh hoạt tổ CM, VP.

- Tổ Văn phòng sắp xếp lại CSVC sau khi học sinh kiểm tra xong HKII.

Thứ Bảy
(27/06/2020)

- HS toàn trường nghỉ học.

- 8h00: Giáo viên nhận bài chấm chung tại phòng Hội đồng theo kế hoạch CM.

- GVBM khối 9 nộp bảng điểm tại P.HT qua Email: khanhvs3k8@gmail.com hoặc USB và cập nhật điểm vào cổng TTĐT của SGD (Hạn cuối 10h30).

- HS toàn trường nghỉ học.

- 14h00: Giáo viên nhận bài chấm chung tại phòng Hội đồng theo kế hoạch CM.

- GVCN khối 9 xếp loại hạnh kiểm học sinh (sau khi tham khảo ý kiến GVBM).

Chủ Nhật
(28/06/2020)