Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » DẠY HỌC TRÊN INTERNET 2020

DẠY HỌC TRÊN INTERNET 2020

Tuần 23 (Thứ 7) - Tin 6 - Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em

Tuần 23 (Thứ bảy) - Công nghệ 7 - Tiết 27 - Bài 7+8: Kĩ thuật tưới nước và bón phân cho hoa và cây cảnh

Tuần 23 (Thứ 7) - Vật lí 8 - Chủ đề: Cấu tạo chất

Tuần 23 (Thứ Sáu) Tiếng Nhật 9: Tiết 45, 46 - Bài 6